Đầu bits sao có lỗ khẩu 1/2" BT4

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Đầu bits hoa thị, đầu sao (có lỗ)
Dòng sản phẩm: BT4 với khẩu 1/2 inch
Có lựa chọn: T30H-T70H, Chiều dài 50-76mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Đầu hoa thị dạng khẩu (có lỗ giữa)
Dòng sản phẩm: BT4 với đầu khẩu loại 1/2 inch
Có các lựa chọn từ T30H đến T70H, chiều dài: 70-90mm

Tham khảo các cỡ hoa thị dòng BT4 với khẩu 1/2" chiều dài tiêu chuẩn:

 

Đầu bits sao 6 cạnh có lỗ, BT4-T55H, BT4-T70H, đầu bits sao 6 cạnh có lỗ giữa, Đầu bits sao 6 cạnh (có lỗ giữa) với khẩu cỡ 1/2 inch
Chiều dài: 70-90mm
Lựa chọn: T30H-T70H
Mã số sản phẩm tương ứng: BT4-T45H, BT4-T55H, .. BT4-T70H

Tham khảo bộ: TBT308TH với 8 cỡ sao từ T30H đến T70H


Với chiều dài đầu sao dài hơn, tham khảo bảng bên dưới:
 

KTC BT4-T45HL, BT4-T55HL, KTC BT4-T70HL, đầu sao dạng khẩu 3/8 inch có lỗ giữa Với chiều dài dài hơn: 132mm
Tham khảo bảng bên cạnh
Đầu bits sao 6 cạnh (có lỗ giữa) với khẩu cỡ 1/2 inch

Lựa chọn: T55HL-T70HL
Mã số sản phẩm tương ứng: BT4-T45HL, BT4-T55HL, .. BT4-T70HL


Tham khảo sự khác nhau giữa đầu tô vít và hoa thị & bảng dữ liệu lựa chọn:
 

Mũi tô vít và hoa thị, khác nhau giữa mũi tô vít và hoa thị, hoa thị chân khẩu
Với yêu cầu cho các mũi chuyên dùng khác, tham khảo thêm tại đây.
Bảng lựa chọn đầu bits hoa thị, KTC BT4-T30H, KTC BT4-T55H, hoa thị chân 1/2 inch
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang