Đầu bits sao khẩu 3/8" BT3

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Đầu bits hoa thị, đầu sao
Dòng sản phẩm: BT3 với khẩu 3/8 inch
Có lựa chọn: T20-T55, Chiều dài 50-128mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Đầu hoa thị dạng khẩu
Dòng sản phẩm: BT3 với đầu khẩu loại 3/8 inch
Có các lựa chọn từ T20 đến T55, chiều dài: 50-128mm

Tham khảo các cỡ hoa thị dòng BT3 với khẩu 3/8" chiều dài tiêu chuẩn:

 

Đầu bits sao 6 cạnh, BT3-T25, BT3-T40, đầu bits sao 6 cạnh, Đầu bits sao 6 cạnh với khẩu cỡ 3/8 inch
Chiều dài: 66-76mm
Lựa chọn các cỡ từ T20-T55
Mã số sản phẩm tương ứng:
Từ BT3-T20, BT3-T27, .. BT3-T55

Tham khảo bộ: TBT308T với 8 cỡ sao
Kích thước từ T20 đến T55


Với chiều dài khác nhau tham khảo bảng bên dưới:
 

KTC BT3-T20S, BT3-T45S, KTC BT3-T27S, đầu sao dạng khẩu 3/8 inch Với chiều dài ngắn hơn: 50-58mm
Tham khảo bảng bên cạnh
Đầu bits sao 6 cạnh với khẩu cỡ 3/8 inch

Lựa chọn: T20S-T55S
Mã số sản phẩm tương ứng:
Từ BT3-T20S, BT3-T27S, .. BT3-T55S
KTC BT3-T25L, KTC BT3-T55L, đầu bits sao 6 cạnh cong, đầu hoa thị 6 cạnh Với chiều dài dài hơn: 128mm
Tham khảo bảng bên cạnh
Đầu bits sao 6 cạnh với khẩu cỡ 3/8 inch

Lựa chọn: T20L-T55L
Mã số sản phẩm tương ứng:
Từ BT3-T20L, BT3-T27L, .. BT3-T55L


Tham khảo sự khác nhau giữa đầu tô vít và hoa thị & bảng dữ liệu lựa chọn:
 

Mũi tô vít và hoa thị, khác nhau giữa mũi tô vít và hoa thị
Với yêu cầu cho các mũi chuyên dùng khác, tham khảo thêm tại đây.
Bảng lựa chọn đầu bits hoa thị, KTC BT3-T25, KTC BT3-T30
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang