Đầu bits sao khẩu 1/2" BT4

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Đầu bits hoa thị, đầu sao
Dòng sản phẩm: BT4 với khẩu 1/2 inch
Có lựa chọn: T30-T70, Chiều dài 70-132mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Đầu hoa thị dạng khẩu
Dòng sản phẩm: BT4 với đầu khẩu loại 1/2 inch
Có các lựa chọn từ T30 đến T70, chiều dài: 70-132mm

Tham khảo các cỡ hoa thị dòng BT4 với khẩu 1/2" chiều dài tiêu chuẩn:

 

Đầu bits sao 6 cạnh, BT4-T55, BT4-T70, đầu bits sao 6 cạnh, Đầu bits sao 6 cạnh với khẩu cỡ 1/2 inch
Chiều dài: 70-90mm
Lựa chọn các cỡ từ T30-T70
Mã số sản phẩm tương ứng:
BT4-T30, BT4-T40, .. BT3-T70

Tham khảo bộ: TBT407T với 7 cỡ sao
Gồm các cỡ từ T30 đến T70


Với chiều dài dà hơn tham khảo bảng bên dưới:
 

KTC BT3-T20S, BT3-T45S, KTC BT3-T27S, đầu sao dạng khẩu 3/8 inch Với chiều dài là 132mm
Tham khảo bảng bên cạnh
Đầu bits sao 6 cạnh với khẩu cỡ 1/2 inch

Lựa chọn: T30L-T70L
Mã số sản phẩm tương ứng:
Từ BT4-T30L, BT4-T45L, .. BT4-T70L


Tham khảo sự khác nhau giữa đầu tô vít và hoa thị & bảng dữ liệu lựa chọn:
 

Mũi tô vít và hoa thị, khác nhau giữa mũi tô vít và hoa thị
Với yêu cầu cho các mũi chuyên dùng khác, tham khảo thêm tại đây.
Bảng lựa chọn đầu bits hoa thị, KTC BT3-T25, KTC BT3-T30
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang