Đầu bits sao có lỗ khẩu 1/4" BT2

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Đầu bits hoa thị, đầu sao (có lỗ)
Dòng sản phẩm: BT2 với khẩu 1/4 inch
Có lựa chọn: T8H-T30H, Chiều dài 50-76mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Đầu hoa thị dạng khẩu (có lỗ giữa)
Dòng sản phẩm: BT2 với đầu khẩu loại 1/4 inch
Có các lựa chọn từ T8H đến T30H, chiều dài: 50-76mm

Tham khảo các cỡ hoa thị dòng BT2 với khẩu 1/4" chiều dài tiêu chuẩn:

 

Đầu bits sao 6 cạnh có lỗ, BT2-T8H, BT2-T30H, đầu bits sao 6 cạnh có lỗ giữa, Đầu bits sao 6 cạnh (có lỗ giữa) với khẩu cỡ 1/4 inch
Chiều dài: 66-76mm
Lựa chọn: T8H-T30H
Mã số sản phẩm tương ứng:
Từ BT2-T8H, BT2-T10H, .. BT2-T30H

Tham khảo bộ sao có lỗ TBT208TH
với 8 cỡ sao từ T8H đến T30H


Với chiều dài đầu sao dài hơn, tham khảo bảng bên dưới:
 

KTC BT2-T8HL, BT2-T10HL, KTC BT2-T30HL, đầu sao dạng khẩu 1/4 inch có lỗ giữa Với chiều dài là: 121.5mm
Tham khảo bảng bên cạnh
Đầu bits sao 6 cạnh (có lỗ giữa) với khẩu cỡ 1/4 inch

Lựa chọn: T8HL-T30HL
Mã số sản phẩm tương ứng:
Từ BT2-T8HL, BT2-T10HL, .. BT2-T30HL


Tham khảo sự khác nhau giữa đầu tô vít và hoa thị & bảng dữ liệu lựa chọn:
 

Mũi tô vít và hoa thị, khác nhau giữa mũi tô vít và hoa thị, sao chân 1/4 inch, hoa thị có lỗ
Với yêu cầu cho các mũi chuyên dùng khác, tham khảo thêm tại đây.
Bảng lựa chọn đầu bits hoa thị, KTC BT2-T20, KTC BT2-T25
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang