Tô vít đầu hoa thị có lỗ D1T

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Tô vít mũi hình sao (hoa thị) có lỗ
Dòng sản phẩm: D1T với cán tô vít
Có lựa chọn: T8H-T50H, Chiều dài mũi 75-150mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Tô vít với mũi hoa thị (sao) có lỗ giữa
Dòng sản phẩm: D1T với cán vặn dạng tô vít
Có các lựa chọn từ T8H đến T50H, chiều dài: 75-150mm

Tham khảo các cỡ hoa thị có lỗ giữa dòng D1T với cán vặn tô vít:

 

Tô vít sao có lỗ, tô vít hoa thị có lỗ, KTC D1T-T8H, D1T-T10H, D1T-127H Tô vít sao 6 cạnh (có lỗ giữa) với lựa chọn
Chiều dài mũi: 75-150mm
Cỡ đầu mũi: T8H-T50H
Mã số sản phẩm tương ứng:
D1T-T8H, D1T-T10H, ... T30H. D1T-T50H

Tham khảo các bộ sao bên dưới:
Bộ tô vít sao TD1TH11 với 11 cỡ sao (có lỗ)
Gồm các cỡ từ T8H đến T50H


Với mũi sao thông thường, tham khảo dòng D1T H tại bảng bên dưới:
 

Tô vít hoa thị, tô vít mũi hoa thị, KTC D1T-T10, D1T-T30, D1T-T40 Tô vít sao 6 cạnh với lựa chọn
Chiều dài mũi: 75-150mm
Cỡ đầu mũi: T6-T50
Mã số sản phẩm tương ứng:
D1T-T6, T8, .. D1T-T10, ... D1T-T45, D1T-T50

Tham khảo các bộ sao bên dưới:
Bộ tô vít sao TD1T5 với 5 cỡ đầu sao
từ T10, T15, T20, T25, T30

Bộ tô vít sao TD1T12 với 12 cỡ đầu sao
từ T6, T8, T10 đến T45, T50


Tham khảo sự khác nhau giữa đầu tô vít và hoa thị & bảng dữ liệu lựa chọn:
 

Mũi tô vít và hoa thị, khác nhau giữa mũi tô vít và hoa thị, tô vít sao có lỗ, tô vít hoa thị
Với yêu cầu cho các mũi chuyên dùng khác, tham khảo thêm tại đây.
Bảng lựa chọn đầu bits hoa thị, tô vít hoa thị KTC, tô vít sao có lỗ KTC
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang