Đầu bits sao khẩu 1/4" BT2

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Đầu bits hoa thị, đầu sao
Dòng sản phẩm: BT2 với khẩu 1/4 inch
Có lựa chọn: T6-T30, Chiều dài 54-121mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Đầu hoa thị dạng khẩu
Dòng sản phẩm: BT2 với đầu khẩu loại 1/2 inch
Có các lựa chọn từ T6 đến T30, chiều dài: 54-121mm

Tham khảo các cỡ hoa thị dòng BT2 với khẩu 1/2" chiều dài tiêu chuẩn:

 

Đầu bits sao 6 cạnh, BT2-T15, BT2-T20, đầu bits sao 6 cạnh, Đầu bits sao 6 cạnh với khẩu cỡ 1/4 inch
Chiều dài: 54.5-59.5mm
Lựa chọn: T6-T30
Mã số sản phẩm tương ứng:
Từ BT2-T6, BT2-T10, .. BT2-T30

Tham khảo bộ hoa thị TBT209T
với 9 cỡ sao từ T6 đến T30


Với chiều dài khác nhau tham khảo bảng bên dưới:
 

KTC BT2-T6L, BT3-T10L, KTC BT2-T20L, đầu sao dạng khẩu 1/4 inch Với chiều dài dài hơn: 121.5mm
Tham khảo bảng bên cạnh
Đầu bits sao 6 cạnh với khẩu cỡ 1/4 inch

Lựa chọn: T6L-T30L
Mã số sản phẩm tương ứng:
BT2-T6L, BTS-T10L, .. BT2-T20L, .. BT2-30L


Tham khảo sự khác nhau giữa đầu tô vít và hoa thị & bảng dữ liệu lựa chọn:
 

Mũi tô vít và hoa thị, khác nhau giữa mũi tô vít và hoa thị
Với yêu cầu cho các mũi chuyên dùng khác, tham khảo thêm tại đây.
Bảng lựa chọn đầu bits hoa thị, KTC BT3-T25, KTC BT3-T30
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang