Đầu bits sao có lỗ khẩu 3/8" BT3

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Đầu bits hoa thị, đầu sao (có lỗ)
Dòng sản phẩm: BT3 với khẩu 3/8 inch
Có lựa chọn: T20H-T55H, Chiều dài 50-76mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Đầu hoa thị dạng khẩu (có lỗ giữa)
Dòng sản phẩm: BT3 với đầu khẩu loại 3/8 inch
Có các lựa chọn từ T20H đến T55H, chiều dài: 50-76mm

Tham khảo các cỡ hoa thị dòng BT3 với khẩu 3/8" chiều dài tiêu chuẩn:

 

Đầu bits sao 6 cạnh có lỗ, BT3-T25H, BT3-T40H, đầu bits sao 6 cạnh có lỗ giữa, Đầu bits sao 6 cạnh (có lỗ giữa) với khẩu cỡ 3/8 inch
Chiều dài: 66-76mm
Lựa chọn: T20H-T55H
Mã số sản phẩm tương ứng:
BT3-T20H, BT3-T27H, .. BT3-T55H

Tham khảo bộ hoa thị TBT308TH
với 8 cỡ sao từ T20H đến T55H


Với chiều dài đầu sao ngắn hơn, tham khảo bảng bên dưới:
 

KTC BT3-T20HS, BT3-T45HS, KTC BT3-T27HS, đầu sao dạng khẩu 3/8 inch có lỗ giữa Với chiều dài ngắn hơn: 50-58mm
Tham khảo bảng bên cạnh
Đầu bits sao 6 cạnh (có lỗ giữa) với khẩu cỡ 3/8 inch

Lựa chọn: T20HS-T55HS
Mã số tương ứng:
Từ BT3-T20HS, BT3-T27HS, .. BT3-T55HS


Tham khảo sự khác nhau giữa đầu tô vít và hoa thị & bảng dữ liệu lựa chọn:
 

Mũi tô vít và hoa thị, khác nhau giữa mũi tô vít và hoa thị, hoa thị sao có lỗ, BT3-T25H
Với yêu cầu cho các mũi chuyên dùng khác, tham khảo thêm tại đây.
Bảng lựa chọn đầu bits hoa thị, KTC BT3-T25H, KTC BT3-T30H, đầu sao có lỗ
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang