Bộ khẩu lục giác bông có lỗ KTC TBT407TH

3.263.000₫

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ khẩu lục giác bông KTC loại khẩu 1/2
Mã số: TBT407TH gồm 8 cỡ khẩu 1/2 inch
Cỡ hoa thị: T30H, T40H, .. ..  T55H, T60H, T70H
Trọng lượng: 965g

Bộ khẩu lục giác bông có lỗ giữa KTC dạng khẩu 1/2 inch
Mã số: TBT407TH
Đầu khẩu hoa thị loại 3/8 inch
Cỡ hoa thị: T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H, T70H
Trọng lượng: 965g

Hình ảnh về bộ đầu khẩu lục giác bông có lỗ 1/2 KTC TBT407TH

 
Bộ đầu khẩu lục giác bông 1/2 inch, lục giác bông có lỗ, lục giác sao dạng khẩu, KTC TBT407TH
Bộ đầu khẩu lục giác bông KTC THT407TH loại khẩu 1/2 inch với 7 cỡ từ T30H đến T70H.
Với chiều dài các đầu lục giác sao từ 70-90mm. Thanh giữ EHB410.
Các đầu sao có mã số BT4-T30H, BT4-T40H, BT4-T45H, ... , BT4-T60H, BT4-T70H.
Với lục giác sao loại 1/4" hay 3/8" tham khảo TBT208TH hay TBT308TH.


Với yêu cầu chiều dài hơn, tham khảo đầu khẩu lục giác bông 1/2 KTC TBT4L07TH:
 

Bộ đầu lục giác bông có lỗ, bộ lục giác bông gồm 7 cỡ từ T30H đến T70H, KTC TBT4L07TH, bộ hình sao từ T30H đến T70H, bộ lục giác sao 6 cạnh cong, vộ sao nhập khẩu từ KTC Nhật,
Bộ đầu khẩu lục giác bông KTC TBT4L07TH loại khẩu 1/2 inch với 7 cỡ từ T30H đến T70H.
Với chiều dài các đầu lục giác sao là 132mm. Thanh giữ EHB410.
Các mã số từng đầu sao tương ứng BT4-T30HL, BT4-T40HL, .. BT4-T60HL, BT4-T70HL.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang