Cờ lê đặt lực Kanon N700QLK

Nhà sản xuất: Kanon

Cờ lê đặt lực Kanon
Mã số: N700QLK (N7000QLK)
Dải lực: 100-700Nm, Chiều dài: 1.314mm
Hãng SX: Kanon Nhật

Cờ lê lực Kanon, Cờ lê đặt lực Kanon, Cần xiết lực Kanon
Mã số: N700QLK (N7000QLK) (đơn vị đo là N.m)
Loại điều chỉnh lực, đặt lực trước, kiểu tay lắc vặn
Dải lực: 100-700Nm, thang đo: 5Nm
Đầu nối khẩu: 3/4 inch, Chiều dài: 1.314mm, Trọng lượng: 6.2kg


Cách điều chỉnh đặt lực đối với cờ lê lực kiểu đặt lực trước:
 

Thiết lập lực đặt trước, cài đăt lực với cần xiết lực đặt lực, cách cài đặt lực, Kanon QLK . Đối với model N3QLK - N560QLK:
Nới ốc hãm, vặn núm điều chỉnh đến lực mong muốn,
Vặn chặt lại vít điều chỉnh.

. Đối với model N700QLK - N2100QLK:
Việc thực hiện sẽ dùng với tay vặn ốc lục giác chữ L.
Cờ lê lực Kanon, cờ lê lực Kanon QLK, cách điều chỉnh đặt lực


Các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Kanon QLK - loại xiết lực kiểu đặt lực trước:
 

Cờ lê cân lực Kanon, N7000QLK, Kanon N700QLK, dải đo lực 100-700Nm,
Cờ lê lực mã số N7000QLK được đổi sang mã số mới N700QLK từ đầu năm 2016


Các sản phẩm cần xiết lực loại 3/4 inch dòng QLK của Kanon Nhật:
 

Cờ lê lực Kanon, Kanon N280QLK, cờ lê lực nhập khẩu, cần xiết lực 40-280Nm Cần xiết lực N420QLK, cần xiết lực đặt lực trước, dải lực 60-420Nm Cần xiết lực N560QLK, cần xiết lực đặt lực trước, dải lực 80-560Nm Cần xiết lực 3/4 inch, N700QLK, cần xiết lực dải lực 100Nm đến 700Nm
Cần xiết lực Kanon N280QLK
Dải lực: 40-280Nm
Cần xiết lực Kanon N420QLK
Dải lực: 60-420Nm
Cần xiết lực Kanon N560QLK
Dải lực: 80-560Nm
Cần xiết lực Kanon N700QLK
Dải lực: 100-700Nm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang