Cờ lê đặt lực Kanon N2100QLK-8

Nhà sản xuất: Kanon

Cờ lê đặt lực Kanon
Mã số: N2100QLK-8 (N21000QLK)
Dải lực: 700-210Nm, Chiều dài: 2.064mm
Hãng SX: Kanon Nhật

Cờ lê lực Kanon, Cờ lê đặt lực Kanon, Cần xiết lực Kanon
Mã số: N2100QLK-8 (N21000QLK) (đơn vị đo là N.m)
Loại điều chỉnh lực, đặt lực trước, kiểu tay lắc vặn
Dải lực: 700-2100Nm, Thang đo: 10Nm, Đầu nối khẩu: 1 inch
Chiều dài: 2.064mm, Trọng lượng: 19.5kg

Cách điều chỉnh đặt lực đối với cờ lê lực kiểu đặt lực trước:

Thiết lập lực đặt trước, cài đăt lực với cần xiết lực đặt lực, cách cài đặt lực, Kanon QLK . Đối với model N3QLK - N560QLK:
Nới ốc hãm, vặn núm điều chỉnh đến lực mong muốn,
Vặn chặt lại vít điều chỉnh.

. Đối với model N700QLK - N2100QLK:
Việc thực hiện sẽ dùng với tay vặn ốc lục giác chữ L.
Cờ lê lực Kanon, cờ lê lực Kanon QLK, cách điều chỉnh đặt lực


Các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Kanon QLK - loại xiết lực kiểu đặt lực trước:

Cờ lê cân lực Kanon, N21000QLK, Kanon N2100QLK, dải đo lực 700-2100Nm,
Cờ lê lực mã số N21000QLK được đổi sang mã số mới N2100QLK-8 từ đầu năm 2016


Các sản phẩm cần xiết lực loại 1 inch dòng QLK của Kanon Nhật:

Cần xiết lực 1 inch, Kanon N850QLK, cờ lê lực 1 inch, cờ lê lực đặt lực 1 inch Cần xiết lực N1000QLK-8, cần xiết lực đặt lực trước, dải lực 100-1000Nm Cần xiết lực N1500QLK, cần xiết lực đặt lực trước, dải lực 200-1500Nm Cờ lê lực Kanon, Kanon N2100QLK, cờ lê lực nhập khẩu, cần xiết lực 700-2100Nm
Cần xiết lực Kanon N850QLK
Dải lực: 100-850Nm
Cờ lê lực Kanon N1000QLK-8
Dải lực: 100-1000Nm
Cần xiết lực Kanon N1500QLK
Dải lực: 200-1500Nm
Cần lê lực Kanon N2100QLK-8
Dải lực: 700-2100Nm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang