Bộ tô vít KTC 8 chiếc TD798

1.020.000₫

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ tô vít KTC
Mã số: TD798
Gồm 8 chiếc tô vít ngắn 2 cạnh, 4 cạnh
Xuất xứ: KTC Nhật

Bộ tô vít điện KTC - Bộ tô vít cán mềm
Mã số: TD798
Gồm 8 chiếc (4 chiếc 2 cạnh, 4 chiếc 4 cạnh)
Tô vít 4 cạnh loại dài có mã số D7P-1, DPP-2, D7P-3 với mũi tương ứng PH1, PH2, PH3
Tô vít 2 cạnh loại dài với mã số D7M-5, D7M-6, D7M-8 có mũi tương ứng 5.5, 6, 8mm
Chiều dài toàn bộ: 75, 195, 225, 280mm - Chiều dài mũi tô vít: 25, 75, 100, 150mm

Một số hình ảnh về bộ tô vít cán nhựa mềm KTC TD798:

To vít 2 cạnh, tô vít dẹt KTC, tô vít KTC TD798, tô vít điện, D7M-55, D7M-6, D7M-8 Tô vít 4 cạnh, tô vít pake, tô vít điện KTC TD798, D7P-1, D7P-2, D7P-3
Tô vít cán nhựa 2 cạnh của KTC
Mã số: D7M-5, D7M-6, D7M-8, D9M-625
Tô vít 4 cạnh cán nhựa của KTC
Mã số: D7P-1, D7P-2, D7P-3, D9P-225
Tô vít 2 cạnh ngắn, tô vít ngắn 2 cạnh KTC, D9M-625, KTC D9M-625 Tô vít 4 cạnh ngắn, tô vít ngắn KTC, D9P-225, D9P-125
Với tô vít 2 cạnh mũi dài, tham khảo mã: D7M-615, D7M-620, D7M-630 hay D7M-515, D7M-520
Còn với tô vít 4 cạnh mũi dài, tham khảo: D7-215, D7P-220, D7P-230 hay D7P-115, D7P-120


Bộ tô vít TD798 tương tự bộ TD2798 tuy nhiên phần thân tô vít không kéo dài đến cuối.  

Bộ tô vít điện KTC, KTC TD798, tô vít pake, tô vít dẹt, tô vít nhập khẩu từ Nhật Bộ tô vít KTC, KTC TD2798, bộ tô vít KTC Nhật, bộ tô vít 2 chiếc, TD702
Bộ tô vít KTC TD798 với cán nhựa Bộ tô vít KTC TD2798 (Bấm vào)


Thông số so sánh 2 bộ tô vít KTC: TD798 và TD2798:

Bộ tô vít KTC Nhật, bộ tô vít 8 chiếc, bộ tô vít 2 cạnh 4 cạnh, bộ tô vít nhập khẩu
Chi tiết 2 bộ tô vít KTC Nhật TD798 và TD2798: chỉ khác nhau phần thiết kế liên kết tại cán cầm. 
2 bộ tô vít có 2 tô vít ngắn giống nhau D9P-225 và D9M-625
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang