Tròng đóng ESCO EA613GA

Nhà sản xuất: ESCO

Tròng đóng Nhật
Mã số: EA513GA
Với các cỡ từ 30-145mm
Hãng SX: Netsuren ESCO Nhật

Tròng đóng ESCO Nhật
Mã số dòng sản phẩm: EA613GA
Với các cỡ lựa chọn từ 30mm trở lên
Nhà sản xuất: Netsuren Nhật

Tham khảo bảng thông số tròng đóng ESCO Nhật:

 

Thông số sản phẩm tròng đóng, tròng đóng Netsuren, tròng đóng ESCO, EA613GA-36, tròng đóng số 36mm Tròng đóng Netsuren
Tròng đóng ESCO Nhật

Tròng đóng NETSUREN có các cỡ từ 30 - 145mm,
dùng cho nhiều công việc khác nhau.
Tròng đóng NETSUREN có các cỡ từ 30 - 145mm, dùng cho nhiều công việc khác nhau.
Các mã số thông dụng EA613GA-36, EA613GA-41, EA613GA-46,  
Tròng đóng cỡ nhỏ nhất là 30 với chiều dài 196mm, trọng lượng: 450g
Tròng đóng cỡ lớn nhất là 145 với chiều dài 558mm, trọng lượng gần 18kg


Đối với sản phẩm cờ lê đóng của ESCO Nhật, tham khảo bảng sau:
Với cỡ số 46, mã số tương ứng: EA613GB-46
Chiều dài: 247mm, Trọng lượng: 1.3kg 

 

Thông số sản phẩm cờ lê đóng, cờ lê đóng Nhật, cờ lê đóng Netsuren Nhật, EA613GB-36 Cờ lê đóng Netsuren
Cờ lê đóng ESCO Nhật

Cờ lê đóng NETSUREN có các cỡ từ 30 - 100mm,
dùng cho nhiều công việc khác nhau.
Cờ lê đóng NETSUREN có các cỡ từ 30 - 100mm, dùng cho nhiều công việc khác nhau.
Các mã số thông dụng: EA613GB-36, EA613GB-41, EA613GB-46, .. ..  
Cờ lê đóng cỡ nhỏ nhất là 30 với chiều dài 202mm, trọng lượng: 600g
Cờ lê đóng cỡ lớn nhất là 100 với chiều dài 506mm, trọng lượng gần 13.5kg


Đối với sản phẩm cờ lê đóng của ESCO Nhật, tham khảo bảng sau:
 

Các sản phẩm của Netsuren Nhật, cờ lê đóng Nhật, tròng đóng Nhật
Netsuren Nhật có nhiều sản phẩm khác nhau dùng trong cơ khí.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang