Cờ lê đóng ESCO EA613GB

Nhà sản xuất: ESCO

Tròng đóng Nhật
Mã số: EA613GB
Với các cỡ lựa chọn từ 30mm
Hãng SX: Netsuren ESCO Nhật

Cờ lê đóng ESCO Nhật
Mã số dòng sản phẩm: EA613GB
Với nhiều cỡ lựa chọn từ 30mm
Nhà sản xuất: Netsuren Nhật


Đối với sản phẩm cờ lê đóng của ESCO Nhật, tham khảo bảng sau:
 

Thông số sản phẩm cờ lê đóng, cờ lê đóng Nhật, cờ lê đóng Netsuren Nhật, EA613GB-36 Cờ lê đóng Netsuren
Cờ lê đóng ESCO Nhật

Cờ lê đóng NETSUREN có các cỡ từ 30 - 100mm,
dùng cho nhiều công việc khác nhau.
Cờ lê đóng NETSUREN có các cỡ từ 30 - 100mm, dùng cho nhiều công việc khác nhau.
Các mã số thông dụng: EA613GB-36, EA613GB-41, EA613GB-46, .. ..  
Cờ lê đóng cỡ nhỏ nhất là 30 với chiều dài 202mm, trọng lượng: 600g
Cờ lê đóng cỡ lớn nhất là 100 với chiều dài 506mm, trọng lượng gần 13.5kg


Tham khảo bảng thông số tròng đóng ESCO Nhật:
 

Thông số sản phẩm tròng đóng, tròng đóng Netsuren, tròng đóng ESCO, EA613GA-36, tròng đóng số 36mm Tròng đóng Netsuren
Tròng đóng ESCO Nhật

Tròng đóng NETSUREN có các cỡ từ 30 - 145mm,
dùng cho nhiều công việc khác nhau.
Tròng đóng NETSUREN có các cỡ từ 30 - 145mm, dùng cho nhiều công việc khác nhau.
Các mã số thông dụng EA613GA-36, EA613GA-41, EA613GA-46,  
Tròng đóng cỡ nhỏ nhất là 30 với chiều dài 196mm, trọng lượng: 450g
Tròng đóng cỡ lớn nhất là 145 với chiều dài 558mm, trọng lượng gần 18kg


Đối với sản phẩm cờ lê đóng của ESCO Nhật, tham khảo bảng sau:
 

Các sản phẩm của Netsuren Nhật, cờ lê đóng Nhật, tròng đóng Nhật
Netsuren Nhật có nhiều sản phẩm khác nhau dùng trong cơ khí.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang