Cần siết ốc tự động Wera loại 3/8 inch
Mã số: 05003550001
Chiều dài: 199mm
Đầu nối khẩu tuýp loại 3/8 inch

Các tính năng, hình ảnh của cần siết tự động Wera loại 3/8 inch:

 

Cần siết tự động Wera, cần siết ốc Wera Đức, Wera 05003550001 Cần lắc vặn với 72 răng, tay lắc vặn với mỗi góc vặn 5 độ, tay lắc vặn 1/4 inch Wera Cần siết lực đa năng Wera, cần siết lực chức năng tô vít
Chức năng vặn như tô vít Phần bánh răng: 72 răng Kết nối đầu tuýp dễ dàng
Tay vặn nhanh, cần siết tự động Wera, Wera 0500350001, Wera 05003550001, Tay vặn ốc đầu 1/4 inch, tay vặn đầu 3/8 inch, tay vặn đầu 1/2 inch Tay lắc vặn cắm đầu tuýp, cần cắm đầu tuýp, đầu tuýp vặn 2 chiều, tay vặn 2 chiều
Điều chỉnh khóa vặn 2 chiều Chức năng tay lắc vặn Khả năng vặn 2 chiều
Cần siết lực với đầu chuyển, cần siết lực Wera, tay lắc vặn 3/8 inch Đầu tuýp xoay 5 kiểu khác nhau, đầu quay tự động, tay vặn Wera Tay siết nhanh Wera, tay lắc vặn Wera, tay lắc vặn các cỡ 1/4
Kết nối đầu tuýp, đầu chuyển Phần đầu quay các góc Cần siết lực Wera


Thông số các loại tay lắc vặn, cần siết tự động Wera:
Cần siết lực loại 1/4 inch - Wera 05003500001:

 

Tay lắc vặn Wera loại 1/4 inch, Wera 0500350001, cần siết lực 1/4 inch
Cần siết tự động Wera 0500350001 với đầu 1/4 inch chiều dài 152mm


Cần siết lực loại 3/8 inch - Wera 05003550001:
 

Tay lắc vặn Wera loại 3/8 inch, Wera 0500355001, cần siết lực 3/8 inch
Cần siết tự động Wera 0500355001 (2) với đầu 3/8 inch chiều dài 199mm


Cần siết lực loại 1/2 inch - Wera 05003600001:
 

Tay lắc vặn Wera loại 1/2 inch, Wera 0500360001, cần siết lực 1/2 inch
Cần siết tự động Wera 0500360001 (2) với đầu 1/2 inch chiều dài 277mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang