Đầu khẩu Koken loại 1/2 inch
Mã số dòng sản phẩm: 14400M
Với chiều dài: 38-55mm, đầu nối loại 1/2 inch
Các cỡ có thể lựa chọn từ 8 đến 41mm

Thông số, hình ảnh đầu khẩu Koken 1/2" loại tiêu chuẩn 14400M:

Dau khau Koken, khau Koken, đầu khẩu Koken 14400M, đầu khẩu dùng cho lắp ráp Đầu khẩu Koken 14400M loại 1/2 inch

Với chiều dài 38-55mm
Đầu nối khẩu loại 1/2"
Các cỡ có thể lựa chọn từ 8 đến 44mm

Với yêu cầu loại khẩu 1/2 inch loại dài,
Tham khảo 14300M
Tuýp Koken 1.2 inch, đầu khẩu Koken 1/2 inch, Koken 14400M
Bộ đầu khẩu Koken 14241M, Koken 14241M,
Dau khau Koken 1/2 inch, Koken 14400M, đầu khẩu cho lắp ráp Đầu khẩu Koken 14400M với các cỡ từ 8-41
Phù hợp với các không gian hẹp
Chiều dài: 38-55mm


Với mã bộ, tham khảo bộ tuýp 14241M


Bộ đầu khẩu vặn ốc loại 1/2" Koken 14301X mã số RS14301X/10:

Bộ đầu khẩu Koken 1/2 inch, Koken RA14401M/10 Bộ đầu khẩu 1/2 inch Koken với thành mỏng
Mã số: RS14401M/10
Với 10 cỡ khẩu từ 10 đến 27mm
Thanh giữ đầu khẩu
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang