Đầu khẩu 1/2 inch Koken 14300M

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu vặn ốc dùng súng
Mã số dòng sản phẩm: 14300M
Các cỡ lựa chọn từ 8-41mm
Chiều dài: 80mm

Đầu khẩu Koken loại 1/2 inch
Mã số dòng sản phẩm: 14300M
Với chiều dài: 80-85mm, dùng cho súng vặn ốc 1/2 inch
Các cỡ có thể lựa chọn từ 8 đến 41mm

Thông số, hình ảnh đầu khẩu Koken 1/2" loại dài 14300M:

Đầu khẩu Koken loại 1/2 inch dài 80mm, đầu khẩu 1/2 inch cho lắp ráp Đầu khẩu Koken 14300M loại 1/2 inch

Với chiều dài 80-85mm
Đầu nối khẩu loại 1/2"
Các cỡ lựa chọn từ 8 đến 41mm

Nếu cần đầu khẩu 1/2 dòng tiêu chuẩn,
tham khảo 14400M
Tuýp Koken 1/2 inch, Koken 14300M, khẩu Koken 1/2 inch dài
Bộ khẩu Koken 14027M, Koken 14207M, 10-27mm
Đầu khẩu dài Koken, khẩu Koken 14300M, đầu khẩu cho lắp ráp Đầu khẩu Koken 14300M
Chiều dài: 80-85mm
Dùng cho súng 1/2 inch

Tiêu chuẩn đóng gói: 10 chiếc/hộp
Từ cỡ 33-42mm: đóng gói 2 chiếc/hộp

Với sản phẩm mã bộ tham khảo,
tham khảo: 14207M hay 14208M


Tham khảo bộ đầu khẩu vặn ốc loại 1/2" Koken 14301X mã số RS14301X/10:

Bộ đầu khẩu Koken 1/2 inch, Koken RS14301X/10 Mã số: RS14301X/10
Bộ sản phẩm với 10 cỡ từ 10 đến 27mm
Chiều dài: 60-65mm
Thanh giữ đầu khẩu đi kèm
Đầu khẩu Koken, Koken 14301M, khẩu thành mỏng, 1/2 inch socket, Đầu tuýp 1/2 inch, Koken 14301M, THIN WALL, thành mỏng, Koken socket
Đầu khẩu Koken 14301M, 1/2 inch
Với các lựa chọn từ 8-41mm
Chiều dài khẩu: 80mm
Phần thành mỏng hơn so với 14300M
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang