Đầu bits khẩu lắc léo B-35BU

Nhà sản xuất: BiX

Đầu bits khẩu với đầu lắc léo
Mã số: B-35BU với thân lục giác 6.35mm
Gồm các lựa chọn khẩu từ 8 đến 14
Chiều dài: 100, 150, 200mm

Mũi bits đầu khẩu vặn ốc
Mã số: B-35BU
Đuôi cắm dạng lục giác cỡ 6.35mm
Có các lựa chọn cho các đầu khẩu từ 8 đến 14mm
Chiều dài lựa chọn: 100, 150, 200mm

Thông số, hình ảnh mũi bít đầu khẩu (đầu tuýp) B-35BU:

 

Đầu tuýp dạng khẩu lắc léo, đầu tuýp lắc léo, B-35BU Thanh vặn ốc với các đầu tuýp số 8, 10, 12, 14mm
Phần đầu được quay kiểu lắc léo (khớp tròn)
Chiều dài thường sử dụng: 100mm, 150mm, 200mm

Dùng trong các vị trí lắp ráp với phần súng và phần ốc không thẳng hàng
Đầu bits dạng khẩu lắc léo, đầu tuýp lắc léo, đầu tuýp lắc léo, BiX B-35BU, B-35BU Thanh vặn ốc với các đầu tuýp số 8, 10, 12, 14mm
Lựa chọn đối với chiều dài: 100mm, 150mm, 200mm

Với cỡ 8, chiều dài 150mm, mã số: 35BU08150A


Tham khảo thêm loại Type S với lò xo đẩy bên dưới:
 

Đầu tuýp lắc léo, đầu khẩu lắc léo, đầu BiX B-35BU, đầu lắc léo có lò xo, Thanh vặn ốc với các đầu tuýp số 8, 10, 12, 14mm
Phần đầu được quay kiểu lắc léo (khớp tròn)
Có thêm lò xo đẩy - Type S
Chiều dài thường sử dụng: 100mm, 150mm, 200mm

Dùng trong các vị trí lắp ráp với phần súng và phần ốc không thẳng hàng
Đầu bits dạng khẩu lắc léo, đầu tuýp lắc léo, đầu tuýp lắc léo, BiX B-35BU, B-35BU Thanh vặn ốc với các đầu tuýp số 8, 10, 12, 14mm
Lựa chọn đối với chiều dài: 100mm, 150mm, 200mm

Với cỡ 8mm, chiều dài 150mm, xem mã 35BU08150S
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang