Khẩu lắp gudong M14-P1.5

Nhà sản xuất: BiX

Đầu tuýp chuyên lắp gudong
Mã số: BP414P15
Với thông số M14-P1.5
Xuất xứ: BiX Nhật

Đầu tuýp láp gudong chuyên dùng
Mã số: BP414P15
Với đầu tuýp loại 1/2 inch
Thông số phần ren M14-P1.5

Tham khảo bảng thông số chi tiết như sau:

 

Đầu tháo lắp gudong, tuýp lắp gudong, khẩu tháo lắp gudong, khẩu láp gudong M12-P1.25, M14-P1.25 Đầu tuýp loại 1/2 inch
Với các cỡ tháo lắp gudong cỡ: M12-P1.25, M14-P1.25, M16-P1.5
Chiều dài: 50mm


Tham khảo thêm loại đầu 3/8 inch, chi tiết như sau:
 

Đầu tháo lắp gudong, tuýp lắp gudong, khẩu tháo lắp gudong, khẩu láp gudong M6-P1.0, M8-P1.25 Đầu tuýp loại 3/8 inch
Với các cỡ tháo lắp gudong cỡ: M6-P1.0, M8-P1.25, M10-P1.25
Chiều dài: 42mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang