Bộ cờ lê Nepros NTS206

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ cờ lê tròng Nepros
Mã số: NTS206 gồm 6 cỡ
Gồm các cỡ từ 055x07 đến 14x17mm
Xuất xứ: KTC Nepros

Bộ cờ lê mở Nepros
Mã số: NTS206 gồm 6 cỡ từ 5.5x7 đến 14x17mm
Các cờ lê được sắp xếp trong khay nhựa chuyên dùng

Thông số sản phẩm bộ cờ lê và các cỡ cờ lê mở Nepros:

 

Cờ lê mở Nepros, Nepros NTS206, bộ cờ lê 6 cỡ, bộ cờ lê Nepros
Bộ cờ lê 2 đầu mở Nepros NTS206, bộ cờ lê gồm 6 cỡ từ 5.5x7 đến 14x17mm
Gồm các cỡ từ NS2-05.507, NS2-0810, NS2-1012, NS2-1113, NS2-1214, NS2-1417
Cờ lê mở Nepros, cờ lê 2 đầu mở Nepros, KTC Nepros, NS2-1012, Nepros NS2-1214
Cờ lê Nepros có các sự lựa chọn từ 5,5x7 đến 28x32mm. Sản phẩm được xử lý và có bề mặt bóng gương.


Tham khảo thêm bộ cờ lê 2 đầu mở dòng NS3 của Nepros NTS306:
 

Bộ cờ lê mở 2 đầu Nepros, bộ cờ lê 2 đầu mở NTS306, KTC Nepros NTS306 Cờ lê 2 đầu mở cùng cỡ, Nepros NS3-10, NS3-12, Nepros NS3-08
Bộ cờ lê mở Nepros NTS306, gồm 6 cỡ từ NS3-08, NS3-10, NS3-12, NS3-13, NS3-14, NS3-17
Dòng cờ lê Nepros 2 đầu mở cùng cỡ có các lựa chọn từ NS3-08 đến NS3-19.
Cờ lê 2 đầu mở cùng cỡ, Nepros NS3-10, NS3-08, Nepros NS3-12
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang