Bộ cờ lê tròng NTMS206

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ cờ lê tròng Nepros
Mã số: NTMS206 gồm 6 cỡ
Gồm các cỡ từ 8 đến 17mm
Xuất xứ: KTC Nepros

Bộ cờ lê tròng Nepros
Mã số: NTMS206 gồm 6 cỡ từ 8 đến 17mm
Các cờ lê được sắp xếp trong khay nhựa chuyên dùng

Thông số sản phẩm bộ cờ lê và các cỡ cờ lê tròng Nepros:

Bộ cờ lê tròng Neprosm Nepros NTMS206, bộ cờ lê 6 cỡ Nepros Bộ cờ lê tròng Nepros, Nepros NTMS206, KTC Nepros, NTMS206
Bộ cờ lê tròng Nepros NTMS206, Bộ cờ lê tròng với 6 cỡ từ 8 đến 17mm, có lựa chọn dòng ngắn (NTMS2S06).
Gồm các cỡ từ NMS2-08, 10, 12, 13, 14, 17mm. Sản phẩm được bố trí trong khay nhựa
Cờ lê tròng Nepros,, bộ cờ lê tròng Nepros, cờ lê tròng Nepros
Cờ lê tròng Nepros có các sự lựa chọn từ 5,5 đến 32mm. Sản phẩm cờ lê tròng được xử lý và có bề mặt bóng gương
Một số cỡ thường sử dụng: NMS2-10, NMS2-12, NMS2-14, NMS2-17, NMS2-19, .. NMS2-32.
Bộ cờ lê tròng Nepros, Nepros NTMS212, bộ cờ lê 12 cỡ
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang