Đầu khẩu Koken loại 3/8 inch
Mã số dòng sản phẩm: 13146M
Với chiều dài: 150-250mm, với đầu lắc léo
Các cỡ có thể lựa chọn từ 8 đến 14mm

Thông số, hình ảnh đầu khẩu Koken 3/8" loại 13146M:

Đầu khẩu vặn ốc 3/8 inch, Koken 13146M, đầu xiết ốc Koken 3/8 inch lắc léo Đầu khẩu vặn ốc dòng 13146M

Dùng cho các lựa chọn từ 8 đến 14mm
Chiều dài 150-250mm
Dùng với súng vặn ốc 3/8 inch
Đầu khẩu 9.5, đầu khẩu 3/8, Koken, impact socket
Đầu khẩu lắc léo, Koken 13146M, đầu khẩu Koken 3/8 inch, khẩu dài lắc léo Đầu khẩu Koken với chiều dài 150-250mm
Dùng cho công việc ở các vị trí không thẳng hàng
Koken 13146M
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang