Tay vặn chữ T đầu lắc léo dòng THF2

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Tay vặn chữ T đầu lắc léo
Mã số dòng sản phẩm: THF2 đầu lắc léo
Chiều dài: 330mm, tay vặn ngang: 180mm
Trọng lượng: 400g

Tay vặn KTC kiểu chữ T
Mã số dòng sản phẩm: THF2 với đầu lắc léo
Đầu vặn ốc có các lựa chọn: 10, 12, 13, 14, 17. Đầu vặn được trang bị từ tính.
Chiều dài: 330-335mm, tay vặn: 180mm. Trọng lượng: 400-430g

Thông số tay vặn chữ T với đầu lắc léo của KTC dòng THF2:

Tay vặn chữ T đầu lắc léo, THF2-10, THF2-12, KTC THF2-14, tay vặn ốc chữ T đầu lắc léo
Tay vặn chữ T với đầu lắc léo, có trang bị từ tính. THF2-10, THF2-12, THF2-14, THF2-17
Dòng sản phẩm THF2- với các cỡ thông dụng từ 10, 12, 13, 14, 17. Chiều dài: 330mm


Hình ảnh tay vặn ốc chữ T của KTC như THF2-8, THF2-10, THF2-12, TH-:

Tay vặn với đầu lắc léo, KTC THF2-10, THF2-12, tay chữ T đầu lắc léo Tay vặn với đầu từ tính, tay chữ T đầu có từ tính, THF2-10 KTC
Tay vặn chữ T đầu lắc léo với các cỡ 10, 12, 13, 14, 17 được sử dụng trong bảo dưỡng ô tô.
Sản phẩm tay vặn chữ T dòng THF2 của KTC được sử dụng trong xưởng dịch vụ của Honda ô tô.


Với chiều dài tay thanh vặn dài hơn, tham khảo dòng THF2 với ký hiệu "L" phía sau:
 

Tay vặn T đầu lắc léo, THF2-10L, THF2-12L, tay vặn dài chữ T đầu lắc léo
Tay vặn chữ T với đầu lắc léo, có trang bị từ tính.  THF2-10L, THF2-12L, THF2-14L, ..
Dòng sản phẩm THF2- với "L" phía sau các cỡ 10, 12, 13, 14, 17. Chiều dài: 700mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang