Lục giác chìm đầu bi chữ L
Dòng sản phẩm: 016
Sản phẩm lục giác bi dòng 016 có các lựa chọn từ 1.27 đến 22mm
Ký hiệu mã số có thêm ký tự "mm" phía sau mã số sản phẩm, ví dụ: 016-5mm, 016-22mm, ..
Lục giác chữ L đầu bi dòng Standard của Eight có tiêu chuẩn đóng gới 10 chiếc/hộp
Dòng sản phẩm cao cấp của EIGHT với đầu bi được thiết kế theo tiêu chuẩn TAPER HEAD.

Thông số, hình ảnh của lục giác chìm EIGHT dòng 016:

 

Lục giác đầu bi, lục giác Eight, Eight 016 hex key, lục giác chữ L, lục giác đen
Lục giác đầu bi chữ L EIGHT dòng 016 với đầu bi thiết kế theo tiêu chuẩn TAPER HEAD.
Dòng sản phẩm 016 có các sự lựa chọn từ cỡ 1.27mm đến 22mm.
Với lựa chọn theo bộ, có thể tham khảo: bộ lục giác EIGHT 016-1510D, bộ lục giác hệ inch 016-13Z


Dòng sản phẩm lục giác đầu bi Eight 016 cũng có các lựa chọn ối với yêu cầu cho các cỡ hệ inch, tham khảo bảng bên dưới của EIGHT:

Lục giác hệ inch, Eight 016, lục giác chữ L, Lục giác EIGHT dòng sản phẩm 016
với 13 cỡ lục giác hệ inch từ 0.05" - 3/8".

Với mã số bộ lục giác hệ inch,
tham khảo 016-13ZD
Đây là bộ lục giác hệ inch đầy đủ nhất
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang