Kìm bấm cos Engineer PAD-11

Nhà sản xuất: Engineer

Kìm bấm đầu cos Engineer
Mã số: PAD-11 chuyên cho cos nhỏ
Dùng cho các đầu cos từ 0.7 đến 2.2
Xuất xứ: Engineer Nhật

Kìm bấm cos Engineer
Mã số: PAD-11
Chuyên dùng cho các đầu cos từ 0.7 đến 2.2mm
Chiều dài: 205mm
Trang bị thêm lục giác chữ L cỡ 2.5mm

Thông số, hình ảnh kìm bấm cos Engineer PAD-11:

 

Kìm bấm cos các loại, PAD-11, PAD-12, PAD-13, kìm bấm cos Engineer,
Phần đầu bấm cos được thay thế dễ dàng, với các mã PAD-11, PAD-12, PAD-13
Phần thân dùng chung, mã số PAD-10, với các bộ đầu tương ứng PAD-11S, 12S, 13S
Kìm bấm cos, kìm bấm đầu cos PAD-11, PAD-12, PAD-13, kìm bấm đầu cos các loại
Kìm bấm cos PAD-11 áp dụng với trên 90 cỡ, với các cỡ chính từ 0.7 đến 2.2mm
Kìm bấm cos PAD-12 áp dụng với trên 110 cỡ, với các cỡ chính từ 1.6 đến 3.1mm
Kìm bấm cos PAD-13 áp dụng với trên 100 cỡ, với các cỡ chính từ 2.5 đến 3.7mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang