Kìm bấm cos đa năng AD102B

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Kìm bấm cos đa năng
Mã số: AD102B
Chuyên dùng cho điện ô tô
Xuất xứ: KTC Nhật

Kìm bấm cos đa năng
Mã số: AD102B
Với các chức năng: tuốt dây, cắt dây, bấm cos
. Tuốt dây, cắt dây: 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.65, 0.8, 1.0mm
. Bấm cos: 0.3, 0.5, 1.25 sq

Thông số kìm bấm cos đa năng của KTC AD102B như sau:

Kìm bóp cos đa năng AD102B, KTC AD102B, kìm bấm cos nhập khẩu
Kìm bấm cos đa năng chuyên cho điện ô tô, chiều dài: 220mm
Có chức năng khóa an toàn khi không sử dụng


Tham khảo thêm 1 loại kìm đa năng với mã số KTC AD102A như sau:

Mã số: AD102A
Chuyên dùng cho điện ô tô
Dùng cho dây: 0.3, 0.5, 0.85, 1.25
Chức năng: cắt dây, tuốt dây, bóp cos

Thông số kìm bấm cos đa năng của KTC AD102A như sau:

Kìm bấm cos đa năng, KTC AD102A, kìm bấm cos đa năng chuyên cho điện ô tô
Kìm bấm cos đa năng chuyên cho điện ô tô, chiều dài: 187mm
Có chức năng khóa an toàn khi không sử dụng
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang