Đầu khẩu vặn ốc KTC dòng BP3L

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Đầu khẩu vặn ốc KTC loại dài
Mã số dòng sản phẩm: BP3L, loại 3/8 inch
Có các lựa chọn từ cỡ 6 đến 22mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Đầu khẩu vặn ốc KTC dùng cho súng
Mã số dòng sản phẩm: BP3L
Đầu nối khẩu: 3/8 inch
Với đuôi chỉ có chữ "T" thì không có vòng cao su và chốt đi kèm.
Còn với ký tự "TP" ở cuối mã số thì đầu khẩu sẽ có vòng cao su và chốt đi kèm.

Với đầu khẩu dài, tham khảo thông số hình ảnh của đầu khẩu vặn ốc KTC BP3L:

 

Tuýp dài loại 3/8 inch dùng cho súng vặn ốc, KTC BP3L-08T Đầu khẩu vặn ốc KTC loại dài
Chiều dài: 55-80mm
Dòng sản phẩm: BP3L, đầu nối 3/8 inch

Đầu tuýp dài dùng cho súng vặn ốc
Các cỡ thông dụng: 8, 10, 12, 14, 17
Mã tương ứng lần lượt là: BP3L-08T,
BP3L-10T, BP3L-12T, BP3L-14T, BP3L-17T

Sản phẩm dùng với súng vặn ốc 3/8"
Đầu khẩu dài KTC, KTC BP3L, BP3L-10TP, đầu tuýp 3/8 inch dài,


Thông số, hình ảnh đầu khẩu vặn ốc KTC BP3M:
 

Tuýp 3/8 inch dùng cho súng, tuýp 3/8 inch của KTC Nhật, KTC BP3M-08T
Đầu khẩu vặn ốc KTC BP3M-08T với đầu nối khẩu loại 3/8 inch, chiều dài 34mm
Đầu tuýp dài dùng cho súng vặn ốc, các cỡ thông dụng: 8, 10, 12, 14, 17mm
Các mã số tương ứng: BP3M-08T, BP3M-10T, BP3M-12T, BP3M-14T, BP3M-17T
Đầu tuýp 3/8 inch, KTC BP3M, BP3M-10TP, BP3M-12TP
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang