Đầu chuyển Koken 3/4 inch
Mã số: 6644A
Dùng cho tay vặn 3/4 inch kết hợp với khẩu 1/2 inch

Thông số đầu chuyển Koken 3/4 inch 6644A:

Đầu chuyển Koken, Koken 6644A, adapter Koken, đầu chuyển dùng với súng 3/4 inch Đầu chuyển Koken, Koken adapter, đầu chuyển 3/4 inch ra 1/2 inch
Đầu chuyển Koken 6644A dài 47mm
Dùng với tay vặn, không nên dùng cho súng
Với đầu chuyển từ 3/4 inch ra 1 inch, chọn 6688A
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang