Đầu chuyển Koken 3344A

Nhà sản xuất: Koken

Đầu chuyển 3/8 ra 1/2
Mã số: 3344A
Chiều dài: 30mm
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu chuyển Koken 3/8 inch
Mã số: 3344A
Dùng cho tay vặn 3/8 inch kết hợp với khẩu 1/2 inch
Hạn chế dùng với súng vặn ốc, nếu dùng cho súng 3/8, tham khảo mã 13344A

Thông số đầu chuyển Koken 3/8 inch 3344A:

Đầu chuyển Koken, Koken 3344A, đầu chuyển dùng cho súng 3/8 inch Đầu chuyển Koken 3344A có chiều dài 30mm
Dùng với tay vặn, không nên dùng cho súng


Với đầu chuyển từ 1/2 ra 3/8 inch, tham khảo thêm các lựa chọn bên dưới:

Đầu chuyển 1/2 inch, Koken adapter, Koken 4433A-35, thanh nối dài 4433A-125
Đầu chuyển Koken 4433A-35 có chiều dài 35mm, có thêm lựa chon với chiều dài 75, 125, 250, 600mm
Các lựa chọn đầu chuyển trên, nên dùng với tay vặn, không nên dùng cho súng.

 

Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang