Cờ lê tròng tự động KTC dòng MSR2A

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Cờ lê tròng tự động KTC
Mã số dòng sản phẩm: MSR2A
Với các lựa chọn từ 8 đến 19mm
Hãng SX: KTC Nhật

Cờ lê tròng tự động KTC
Mã số dòng sản phẩm: MSR2A-08,
Sản phẩm với các lựa chọn từ 8 đến 19mm
Đầu tròng tự động với tay gặt để vặn 2 chiều

Hình ảnh và thông số của cờ lê tròng tự động KTC dòng sản phẩm MSR2A:

 

Cờ lê tự động, cờ lê tròng tự động, cờ lê vòng miệng tự động, MSR2A-08 Cờ lê tròng tự động KTC, có tay gạt
Các cỡ thường dùng: MSR2A-08, MSR2A-10, MSR2A-12
MSR2A-13, MSR2A-14, MSR2A-17, MSR2A-19

Đầu tròng tự động với tay gạt 2 chiều
Góc xiết mỗi răng là 5 độ
Cờ lê tròng tự động, KTC MSR2A-12, MSR2A-10, cờ lê tạch, cờ lê kết hợp tự động
Cờ lê tự động KTC với 1 đầu lắc vặn dễ dàng thao tác tại mọi vị trí.
Với đầu 12 cạnh tự động, mỗi góc quay 5 độ dễ dàng thao tác tại các vị trí chật hẹp.
Với dòng cờ lê tròng tự động có tay gạt, các cỡ thông dụng: MSR2A-08, MSR2A-10, MSR2A-12, .. MSR2A-19.


Một số hình ảnh về cờ lê tròng tự động KTC dòng MSR2A:
 

Cờ lê tự động, cờ lê vòng miệng tự động, MSR2A-08, MSR2A-17 Bộ tròng tự động, bộ tròng tự động KTC, tròng tự động KTC
Cờ lê tròng tự động KTC với đầu tròng tự động có dạng còng có lãy gạt 2 chiều, cờ lê vòng miệng tự động, cờ lê tự động KTC 
Các cỡ có các lựa chọn từ số 8 đến số 19. Mã số MSR2A-..
Cờ lê vòng tự động, đầu tự động KTC MSR2A-08, MSR2A-14 Cờ lê vòng tự động, vòng tự động MSR2A-08, MSR2A-14
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang