Cân chỉnh lực xiết DLT1673A

Nhà sản xuất: DELVO

Máy kiểm tra lực xiết cho tô vít lực
Mã số: DLT1673A, dải lực kiểm tra: 0.15-10Nm
Kích thước: W160 x D110 x H47
Xuất xứ: Delvo - Nitto Kohki

Dụng cụ kiểm tra lực xiết của tô vít điện
Mã số: DLT1673A
Dải lực có thể kiểm tra: 0.15 - 10Nm
Có thể lưu giữ số liệu kể cả khi không bật máy
Máy tự động tắt sau 10 phút không sử dụng

Thông số của máy kiểm tra - máy cân chỉnh lực xiết Delvo DLT1673A:

 

Delvo DLT1673A, máy cân chỉnh lực xiết dùng cho tô vít lực, máy cân chỉnh lực 0.15-10Nm,
Máy kiểm tra lực xiết, máy cân chỉnh lực xiết, máy đo kiểm lực vặn, Delvo DLT1673A


Phụ kiện theo máy cân chỉnh lực Delvo DLT1673A:
 

Phụ kiện theo máy cân chỉnh lực Delvo DLT1673A
Máy cân chỉnh lực DLT1673A, Delvo DLT1673A
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang