Bộ lục giác chìm KTC khẩu 1/2 inch TBT4L09H

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ lục giác chìm hệ mét dạng khẩu
Loại đầu 1/2 inch, đầu thường
Mã số: TBT4L09H
Gồm 9 cỡ từ 5 đến 17mm
Trọng lượng: 1.5kg

Bộ lục giác chìm dạng đầu khẩu
Mã số: TBT4L09H gồm 9 cỡ
Đầu nối khẩu cỡ 1/2 inch, đầu thường
Gồm 9 cỡ đầu lục giác: BT4-05L, 06L, 07L, 08L, 09L, 10L, 12L, 14L, 17L
Trọng lượng: 1.5 kg

Bộ lục giác chìm dạng đầu khẩu KTC TBT4L09H:

 

Đầu lục giác khẩu, lục giác khẩu 1/2 inch, KTC TBT4L09H, lục gisc chìm dài
Các đầu lục giác khẩu loại 1/2 có thể cung cấp theo mã lẻ nếu có nhu cầu.
Có các sự lựa chọn từ đầu số 5 đến số 17. Với mã số BT4-05L đến BT4-17L.
Chiều dài các đầu lục giác là 132mm.


Với chiều dài tiêu chuẩn, tham khảo bộ lục giác chìm dạng đầu khẩu 1/2 inch KTC TBT410H:
 

Bộ lục giác chìm dạng đầu khẩu 1/2 inch, bộ đầu khẩu 1/2 inch với đầu lục giác chìm, KTC TBT407H, bộ lục giác 10 cỡ từ 5 đến 17mm, TBT410H
Các đầu lục giác khẩu loại 1/2 có thể cung cấp theo mã lẻ nếu có nhu cầu.
Các sự lựa chọn từ số 5 đến số 17. Với mã số BT4-05, BT4-06, ... BT4-14, BT4-17.
Chiều dài các đầu lục giác chìm từ 70-90mm. Thanh giữ khẩu 10 đầu EHB410.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang