Bộ đầu khẩu 3/8 KTC TB3L10

2.624.000₫

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ đầu khẩu KTC loại 3/8 inch
Mã số: TB3L10
Loại dài với 10 cỡ: 7, 8, ..., 17, 19, 22
Trọng lượng: 1.2kg

Bộ đầu khẩu KTC loại 3/8 inch
Mã số: TB3L10
Với các đầu khẩu loại 6 cạnh các cỡ từ 7 đến 22mm
Có thanh giữ khẩu với 10 đầu EHB310
Trọng lượng: 1.2kg

Chi tiết hình ảnh bộ khẩu KTC loại 3/8 inch TB3L10:

 

Bộ tuýp 3/8 inch KTC, bộ đầu khẩu KTC loại 3/8 inch, KTC TB3L10, bộ đầu khẩu gồm 10 cỡ từ 7 đến 22mm
Bộ đầu khẩu TB3L10 với 10 cỡ từ sô 7 đến 22, đầu khẩu loại 3/8 inch
Các đầu khẩu số B3L-07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22: đầu khẩu loại 6 cạnh.
Bộ tuýp 3/8 inch gồm 5 cỡ, KTC TB3L05, bộ khẩu dài loại 3/8 inch, bộ khẩu từ 7 đến 22mm loại 3/8 inch Bộ tuýp 3/8 inch gồm 10 cỡ, KTC TB3L10, bộ khẩu dài loại 3/8 inch, bộ khẩu từ 7 đến 22mm loại 3/8 inch
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang