Bộ đầu khẩu 1/2 KTC TB410E

1.623.000₫

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ đầu khẩu KTC loại 1/2 inch
Mã số: TB410E loại tiêu chuẩn
Đầu khẩu 6 cạnh, các cỡ từ 8 đến 24mm
Hãng SX: KTC Nhật

Bộ đầu khẩu KTC loại 1/2 inch
Mã số: TB410E
Với các đầu khẩu loại 6 cạnh các cỡ từ 8 đến 24mm
Có thanh giữ khẩu với 10 đầu cắm, với mã số EHB410

Chi tiết hình ảnh bộ khẩu KTC TB410E loại 1/2 inch:

Bộ tuýp 1/2 inch, bộ tuýp KTC gồm 10 cỡ, KTC TB410E
Bộ đầu khẩu TB410XE với 10 cỡ từ cỡ 8mm đến 24mm, đầu khẩu loại 1/2 inch
Các đầu khẩu số 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24: đầu khẩu loại 6 cạnh.
Bộ tuýp 1/2 inch, bộ đầu khẩu 1/2 inch từ 8 đến 24mm, KTC TB410E, KTC TB410XE Bộ tuýp 1/2 inch, bộ đầu khẩu 1/2 inch từ 8 đến 24mm, KTC TB410E, KTC TB410XE


Đối với đầu tuýp 1/2 inch loại 12 cạnh, tham khảo TB410XE
Với các đầu khẩu loại 12 cạnh các cỡ từ 8 đến 24mm
Có thanh giữ khẩu với 10 đầu

Chi tiết hình ảnh bộ khẩu KTC TB410XE loại 1/2 inch:

Bộ tuýp 1/2 inch loại 12 cạnh, bộ tuýp 12 cạnh loại 1/2 inch, KTC TB410XE
Bộ đầu khẩu TB410XE với 10 cỡ từ số 8 đến 24, đầu khẩu loại 1/2 inch
Cỡ số 8, 10, 12: đầu khẩu loại 6 cạnh. Các đầu khẩu: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24: đầu khẩu 12 cạnh.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang